Rankings

Position Callsign Name Points/Reports Points/Rewards Total

OIA127 Luis ●●●●●● 37.9 20 57.9

OIA117 Alvaro ●●●●● 40.5 12 52.5

OIA110 Felip ●●●●●● 35.9 12.5 48.4
4 OIA173 José ●●●●●●●● 28 11.5 39.5
5 OIA203 Alejandro ●●●●● 25 13 38
6 OIA149 Josep ●●●●● 17.8 19.5 37.3
7 OIA191 Rubén ●●●●●●● 19.8 12.5 32.3
8 OIA109 Jose ●●●●● 13.9 6.5 20.4
9 OIA101 Luis ●●●●●●●●● 8.4 10 18.4
10 OIA166 Óscar ●●●●●●●● 13.2 3.5 16.7
11 OIA131 Paulo ●●●●● ●●●●●●● 9.1 7 16.1
12 OIA116 Guillermo ●●●●● 11.2 3.5 14.7
13 OIA107 Javier ●●●●●● 11.9 2 13.9
14 OIA126 Luis ●●●●●●● 7 6.5 13.5
15 OIA182 Luis ●●●●●●● 8 3.5 11.5
16 OIA108 Pablo ●●●●●●●● 5.1 5 10.1
17 OIA138 Javier ●●●●●●● 5.5 4.5 10
18 OIA129 Sergio ●●●●●●●● 7.8 1.5 9.3
19 OIA105 Arturo ●●●●● 7.6 1.5 9.1
20 OIA118 Alberto ●●●●●●● 3.5 5 8.5
21 OIA128 Miguel ●●●●● 6.1 1 7.1
22 OIA106 Jorge ●●●●●●● ●●●●●●● 3.6 3 6.6
23 OIA104 Anton ●●●● 3.3 3 6.3
24 OIA123 Daniel ●●●●● 4.6 1.5 6.1
25 OIA124 Xavier ●●●●●●●● 4.3 0.5 4.8
26 OIA102 Guzmán ●●●●●● 1.6 3 4.6
27 OIA137 Carlos ●●●●●●●●● 4 0.5 4.5
28 OIA130 Jose ●●●● ●●●●●●● 1.8 2.5 4.3
29 OIA115 Bonifacio ●●●●●●● 0.6 3.5 4.1
30 OIA113 Jose ●●●●● ●●●●● 3 1 4
31 OIA122 Xisco ●●●●●●●●● 0.8 3 3.8
32 OIA136 Tavi ●●●●●●● 0.4 3 3.4
33 OIA119 Marcelo ●●●●●●● 1.3 2 3.3
34 OIA135 Jose ●●●●●● ●●●●●●●●● 2.3 0.5 2.8
35 OIA133 Alexander ●●●●●●● 1.7 1 2.7
36 OIA112 Ruben ●●●●●●● 1.6 1 2.6
37 OIA120 Fabian ●●●●●●●● 1.1 1 2.1
38 OIA111 Marc ●●●● 1.3 0.5 1.8
39 OIA121 Jordi ●●●●●●●● 1.2 0.5 1.7
40 OIA114 Carlos ●●●●● 1 0.5 1.5
41 OIA134 Jakub ●●●●●● ●●●●●● 0.9 0.5 1.4
42 OIA132 Diego ●●●●●●● 0.9 0.5 1.4
43 OIA125 Jon ●●●●●●●●● 0.8 0.5 1.3
44 OIA139 Jose ●●●●●● ●●●●● 0.4 0.5 0.9
45 OIA103 Pablo ●●●●● 0.2 0.5 0.7

OIA140 Ricardo ●●●●●●●● 0 0 0
UTC Clock