Rankings

Position Callsign Name Points/Reports Points/Rewards Total

OIA117 Alvaro ●●●●● 32.5 9 41.5

OIA127 Luis ●●●●●● 27.9 13 40.9

OIA110 Felip ●●●●●● 23.3 8.5 31.8
4 OIA173 José ●●●●●●●● 18.9 8 26.9
5 OIA203 Alejandro ●●●●● 16.5 8 24.5
6 OIA191 Rubén ●●●●●●● 11.8 7.5 19.3
7 OIA149 Josep ●●●●● 7.7 11 18.7
8 OIA101 Luis ●●●●●●●●● 7.2 9 16.2
9 OIA109 Jose ●●●●● 9.9 6 15.9
10 OIA166 Óscar ●●●●●●●● 12.5 2.5 15
11 OIA131 Paulo ●●●●● ●●●●●●● 6.4 7 13.4
12 OIA116 Guillermo ●●●●● 8 3.5 11.5
13 OIA107 Javier ●●●●●● 7.9 2 9.9
14 OIA182 Luis ●●●●●●● 5.1 3.5 8.6
15 OIA108 Pablo ●●●●●●●● 3.9 4 7.9
16 OIA126 Luis ●●●●●●● 3.8 4 7.8
17 OIA129 Sergio ●●●●●●●● 6 1.5 7.5
18 OIA105 Arturo ●●●●● 5.6 1.5 7.1
19 OIA118 Alberto ●●●●●●● 2.5 4.5 7
20 OIA104 Anton ●●●● 3.3 3 6.3
21 OIA138 Javier ●●●●●●● 3.2 3 6.2
22 OIA128 Miguel ●●●●● 4.7 1 5.7
23 OIA106 Jorge ●●●●●●● ●●●●●●● 2.5 3 5.5
24 OIA102 Guzmán ●●●●●● 1.2 3 4.2
25 OIA115 Bonifacio ●●●●●●● 0.6 3.5 4.1
26 OIA123 Daniel ●●●●● 3.5 0.5 4
27 OIA122 Xisco ●●●●●●●●● 0.8 3 3.8
28 OIA119 Marcelo ●●●●●●● 1.1 2 3.1
29 OIA136 Tavi ●●●●●●● 0.1 3 3.1
30 OIA130 Jose ●●●● ●●●●●●● 0.9 2 2.9
31 OIA135 Jose ●●●●●● ●●●●●●●●● 2.3 0.5 2.8
32 OIA124 Xavier ●●●●●●●● 2.1 0.5 2.6
33 OIA133 Alexander ●●●●●●● 1.2 1 2.2
34 OIA137 Carlos ●●●●●●●●● 1.5 0.5 2
35 OIA113 Jose ●●●●● ●●●●● 1.4 0.5 1.9
36 OIA112 Ruben ●●●●●●● 0.9 1 1.9
37 OIA121 Jordi ●●●●●●●● 0.9 0.5 1.4
38 OIA134 Jakub ●●●●●● ●●●●●● 0.9 0.5 1.4
39 OIA132 Diego ●●●●●●● 0.9 0.5 1.4
40 OIA125 Jon ●●●●●●●●● 0.8 0.5 1.3
41 OIA120 Fabian ●●●●●●●● 0.3 0.5 0.8
42 OIA139 Jose ●●●●●● ●●●●● 0.3 0.5 0.8

OIA103 Javier ●●●●● 0 0 0

OIA111 Marc ●●●● 0 0 0
UTC Clock