Rankings

Position Callsign Name Points/Reports Points/Rewards Total

OIA149 Josep ●●●●● 44.6 10 54.6

OIA111 Oscar ●●●●●●●● 35.7 7.5 43.2

OIA127 Luis ●●●●●● 32 10.5 42.5
4 OIA203 Alejandro ●●●●● 33.6 8 41.6
5 OIA108 Pablo ●●●●●●●● 25.9 10.5 36.4
6 OIA191 Ruben ●●●●●● 25.1 9 34.1
7 OIA118 Alberto ●●●●●●● 23.2 8 31.2
8 OIA138 Javier ●●●●●●● 16.2 5.5 21.7
9 OIA112 Francisco ●●●● ●●●●●● 16 5 21
10 OIA173 José ●●●●●●●● 12.4 5 17.4
11 OIA182 Luis ●●●●●●● 11.6 5.5 17.1
12 OIA131 Paulo ●●●●● ●●●●●●● 12.6 4 16.6
13 OIA122 Xisco ●●●●●●●●● 7.4 7 14.4
14 OIA106 Jorge ●●●●●●● ●●●●●●● 11.2 3 14.2
15 OIA116 Guillermo ●●●●● 9.8 4 13.8
16 OIA110 Felip ●●●●●● 10.7 3 13.7
17 OIA101 Luis ●●●●●●●●● 6.9 6.5 13.4
18 OIA102 Guzmán ●●●●●● 7.6 4.5 12.1
19 OIA104 Anton ●●●● 8.2 3 11.2
20 OIA123 Eloy ●●●●●● 6.6 3 9.6
21 OIA136 Tavi ●●●●●●● 6.3 3 9.3
22 OIA114 Juan ●●●●● 8.4 0.5 8.9
23 OIA109 Jose ●●●●● 3.6 4 7.6
24 OIA132 Daniel ●●●●●● 5.3 2 7.3
25 OIA115 Bonifacio ●●●●●●● 1.5 4 5.5
26 OIA126 Emilio ●●●●●●● 4.6 0.5 5.1
27 OIA130 Jose ●●●● ●●●●●●● 3.7 1 4.7
28 OIA129 Luis ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●● 4.1 0.5 4.6
29 OIA117 Alvaro ●●●●● 3.6 0.5 4.1
30 OIA135 Samuel ●●●●● 2.8 1 3.8
31 OIA105 Marc ●●●● ●●●●● 3 0.5 3.5
32 OIA103 Manuel ●●●●● 2.8 0.5 3.3
33 OIA119 Marcelo ●●●●●●● 1.3 2 3.3
34 OIA125 Alexander ●●●●●●● ●●●● 1.5 0.5 2
35 OIA120 Fabian ●●●●●●●● 1.3 0.5 1.8
36 OIA137 Jose ●●●●●● ●●●●●● ●●●●● 0.6 0.5 1.1
37 OIA113 Sergio ●●●●● 0.2 0.5 0.7

OIA107 Marc ●●●●●●●●● 0 0 0
UTC Clock