Rankings

Position Callsign Name Points/Reports Points/Rewards Total

OIA149 Josep ●●●●● 66.1 15.5 81.6

OIA127 Luis ●●●●●● 47 13 60

OIA203 Alejandro ●●●●● 44.2 11.5 55.7
4 OIA191 Ruben ●●●●●● 37.5 15 52.5
5 OIA108 Pablo ●●●●●●●● 31.5 14 45.5
6 OIA118 Alberto ●●●●●●● 31.3 11.5 42.8
7 OIA173 José ●●●●●●●● 27.3 10.5 37.8
8 OIA131 Paulo ●●●●● ●●●●●●● 23.8 9 32.8
9 OIA110 Felip ●●●●●● 22.3 9 31.3
10 OIA138 Javier ●●●●●●● 20.7 8 28.7
11 OIA182 Luis ●●●●●●● 16.6 7.5 24.1
12 OIA101 Luis ●●●●●●●●● 13.3 10 23.3
13 OIA117 Alvaro ●●●●● 20.3 2.5 22.8
14 OIA116 Guillermo ●●●●● 15.8 6 21.8
15 OIA104 Anton ●●●● 15.1 3 18.1
16 OIA106 Jorge ●●●●●●● ●●●●●●● 14.1 3 17.1
17 OIA122 Xisco ●●●●●●●●● 8.6 7.5 16.1
18 OIA102 Guzmán ●●●●●● 10 3.5 13.5
19 OIA130 Jose ●●●● ●●●●●●● 7 4 11
20 OIA111 Bruno ●●●●●●●●●● 9.2 1 10.2
21 OIA136 Tavi ●●●●●●● 6.6 3 9.6
22 OIA109 Jose ●●●●● 5.1 4 9.1
23 OIA115 Bonifacio ●●●●●●● 2.8 4.5 7.3
24 OIA119 Marcelo ●●●●●●● 2.2 2.5 4.7
25 OIA121 Jordi ●●●●●●●● 2 2.5 4.5
26 OIA120 Fabian ●●●●●●●● 2.2 0.5 2.7
27 OIA113 Jose ●●●●● ●●●●● 1.4 1 2.4
28 OIA105 Anderson ●●●●●●●● 1.8 0.5 2.3
29 OIA107 Javier ●●●●●● 1.6 0.5 2.1
30 OIA114 Antonio ●●●●●●● ●●●●●● 1.3 0.5 1.8
31 OIA205 Javier ●●●●●●●●● 1 0.5 1.5
32 OIA103 Jon ●●●●●●●●● 0.8 0.5 1.3
33 OIA128 Miguel ●●●●● 0.5 0.5 1
34 OIA123 Pablo ●●●●●● 0.4 0.5 0.9
35 OIA126 Luis ●●●●●●● 0.4 0.5 0.9
36 OIA125 Daniel ●●●●●●● 0.2 0.5 0.7

OIA129 Gonzalo ●●●●●● 0 0 0

OIA132 Armando ●●●●●●● 0 0 0
UTC Clock