Rankings

Position Callsign Name Points/Reports Points/Rewards Total

OIA127 Luis ●●●●●● 9.2 4.5 13.7

OIA110 Felip ●●●●●● 8.1 4 12.1

OIA117 Alvaro ●●●●● 8 3 11
4 OIA203 Alejandro ●●●●● 6.1 4 10.1
5 OIA173 José ●●●●●●●● 4.9 3.5 8.4
6 OIA131 Paulo ●●●●● ●●●●●●● 3.5 4 7.5
7 OIA191 Rubén ●●●●●●● 3.5 3.5 7
8 OIA109 Jose ●●●●● 2.7 4 6.7
9 OIA166 Óscar ●●●●●●●● 6 0.5 6.5
10 OIA118 Alberto ●●●●●●● 1.6 4.5 6.1
11 OIA108 Pablo ●●●●●●●● 1.8 3.5 5.3
12 OIA101 Luis ●●●●●●●●● 1.1 4 5.1
13 OIA149 Josep ●●●●● 1 4 5
14 OIA104 Anton ●●●● 1.5 3 4.5
15 OIA129 Sergio ●●●●●●●● 3 1 4
16 OIA138 Javier ●●●●●●● 0.6 3 3.6
17 OIA102 Guzmán ●●●●●● 0.5 3 3.5
18 OIA106 Jorge ●●●●●●● ●●●●●●● 0.5 3 3.5
19 OIA122 Xisco ●●●●●●●●● 0.4 3 3.4
20 OIA116 Guillermo ●●●●● 0.9 2.5 3.4
21 OIA136 Tavi ●●●●●●● 0.1 3 3.1
22 OIA115 Bonifacio ●●●●●●● 0 3 3
23 OIA107 Javier ●●●●●● 2.5 0.5 3
24 OIA119 Marcelo ●●●●●●● 0.5 2 2.5
25 OIA182 Luis ●●●●●●● 0.2 2 2.2
26 OIA128 Miguel ●●●●● 1.4 0.5 1.9
27 OIA126 Luis ●●●●●●● 0.9 1 1.9
28 OIA105 Arturo ●●●●● 1 0.5 1.5
29 OIA113 Jose ●●●●● ●●●●● 0.9 0.5 1.4
30 OIA130 Jose ●●●● ●●●●●●● 0 1 1
31 OIA111 Bruno ●●●●●●●●●● 0 1 1
32 OIA125 Jon ●●●●●●●●● 0.4 0.5 0.9
33 OIA134 Jakub ●●●●●● ●●●●●● 0.8 0 0.8
34 OIA124 Xavier ●●●●●●●● 0.3 0.5 0.8
35 OIA121 Jordi ●●●●●●●● 0.2 0.5 0.7
36 OIA123 Daniel ●●●●● 0.2 0.5 0.7
37 OIA133 Alexander ●●●●●●● 0.2 0.5 0.7
38 OIA120 Fabian ●●●●●●●● 0.1 0.5 0.6
39 OIA205 Javier ●●●●●●●●● 0.1 0.5 0.6
40 OIA114 Antonio ●●●●●●● ●●●●●● 0 0.5 0.5
41 OIA112 Javier ●●●●●●●● 0 0.5 0.5
42 OIA103 Ali ●●●●●● ●●●●● ●●●●●●● 0.1 0 0.1

OIA132 Pablo ●●●●●● 0 0 0

OIA135 João ●●●●●●●● 0 0 0

OIA137 Luis ●●●●●● ●●●●●●●●●●● 0 0 0
UTC Clock